Sveriges hundföretagare

Sveriges Hundföretagare

Sveriges Hundföretagare

För er trygghet och era hundars bästa

Aktuella kurser
på Villtofta Hundgård

Sveriges Hundföretagare

Villtofta Hundgård är medlem i Sveriges Hundföretagare och innehar deras kvalitets stämpel: H-märket

H-märket är till för att hjälpa dig som konsument av hundtjänster att aktivt välja seriösa företagare, utbildade utövare med hög ansvarskänsla och yrkesstolthet. Här hittar du den kvalitet du söker!

Vad innebär det att
företaget är H-märkt?

För att kunna bli H-märkt som företagare måste vi uppfylla deras utbildningskriterier, följa deras policy och deras medlemsstadgar således har branschorganisationen inblick i verksamheten och kunderna har möjligheten att vända sig till Sveriges Hundföretagare. Villtofta Hundgård värdesätter god redovisningssed, journalföring, tystnadsplikt och regelbundna utvärderingar.

Varför välja en
H-märkt företagare?

I dagens Sverige får vem som helst kalla sig hundinstruktör, hundfrisör, hundpsykolog, hundfysioterapeut med mera. Som hundägare kan det vara svårt att gallra mellan tips och råd från allmänhet såväl som att hitta hundexpertis som verkligen är erkänd och dokumenterad. Behovet att förtydliga är stort och vårt mål är att du som hundägare ska veta vem du anlitar!

Hur vet jag att ett
företag är H-märkt?

Efter godkännande får det H-märkta företaget ett behörighetsbevis som ska visas upp i kontakt med kunder. 

Utöver detta återfinner du själva H-märket i våra lokaler, på kursmaterial, hemsida, med flera platser.

Du hittar alla h-märkta företag på
Sveriges Hundföretagares hemsida