Bokningsvillkor & Avtal

Följande bokningsvillkor gäller dig som är kund hos Villtofta hundgård. Tänk på att du accepterar dessa villkor i samband med att du tecknar ett pensionatsavtal, det är därför viktigt att du läser igenom texten.
Allmänna bokningsvillkor (VHG:P:2017:1)
Pensionatsvistelse
Betalning
Villtofta hundgård accepterar betalning via faktura, swish och de flesta betal- och kreditkort.
Vid utebliven betalning
Villtofta hundgård  förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning överlämna förfallen faktura till tredje part för reglering, tillkommande kostnader debiteras hundägaren.
Storhelger
Jul, nyår, påsk samt midsommar.
Foder
Medtag eget foder eller unna din hund lite extra gott med ett fodertillägg, vom og hundemat (färskfoder) erbjuds då.
Löptikar
Mot uppvisande av veterinärintyg eller uppvisande av hun på plats debiteras ej du som kund för avbokad vistelse i samband med löp.
Om din tik börjar löpa under vistelsen hos oss kommer en avgift på 90kr/dag att tas ut om kontaktpersonen inte har möjlighet att hämta hunden. Full betalning debiteras kunden för hela den bokade vistelsen även om hunden inte är kvar. 
Tillbehör
Sele/halsband och koppel (hela) skall medfölja hunden. Skicka gärna med en filt, tröja eller bädd till hunden. Villtofta hundgård tar dock inget ansvar för medhavda tillbehör. Skicka inte med mer än du behöver och namnmärk gärna alla sakerna.
Pris
Priser som avser pensionatsvistelse gäller per påbörjad dag. Samtliga priser anges inklusive moms om det inte särskilt anges att så inte sker. Vi reserverar oss för skrivfel.
Pristillägg
Vid in- och utcheckning utanför angivna in- och utcheckningstider debiteras du enligt gällande prislista.
Prisförändring
Villtofta hundgård förbehåller sig rätten att ändra dagspriserna under årets gång.
Åverkan på inredning
Vid händelse att din hund gör åverkan på Villtofta hundgårds boxar eller inredning debiteras du för det som din hund har tagit sönder, minimum 300 kr.
Lek med andra hundar
Sker i inhägnat område. Om inackorderad hund inte får umgås med andra hundar skall detta särskilt noteras i avtalet.

Försäkringar & Vaccinationer

Din hund skall vara frisk från smittsamma sjukdomar, försäkrad och vaccinerad mot parvo, valpsjuka, hcc och kennelhosta. Hundägaren kan bli skadeståndsskyldig om det kan påvisas att hunden haft smittan redan vid ankomsten till Villtofta hundgård, och kunden underlåtit att informera om sjukdomen. Verksamheten kan behöva stängas och/eller saneras för att åter bli smittfri och följden blir ett inkomstbortfall och extra kostnader, som kan komma att debiteras kunden.
Hunden skall vara försäkrad med minst veterinärvårdsförsäkring. Du som ägare skall ha ansvarsförsäkring med rättskyddsmoment (ingår som regel i din hemförsäkring). Vaccinationsintyg och försäkringspapper ska tas med till Villtofta hundgård. Under sommarmånader skall hunden ha fästingmedel.
Smittsamma sjukdomar
Kennelhosta: Hundar som lämnas till Villtofta hundgård, bör vara vaccinerade mot kennelhosta. Det är dock ingen garranti för att hunden klarar sig från smitta. Noskvalster: Kan smitta från andra hundar, eller från miljö utomhus och inomhus. Skabb: Smittar vid kontakt med andra hundar, eller utomhusmiljö. Dvärgbandmask: Inget krav på avmaskning, men för att undvika all smittspridning av inälvsparasiter, rekommenderas att hunden avmaskas enl schema i samråd med veterinär.
Öppettider
Incheckning samt utcheckning sker enligt angivna tider eller efter överenskommelse. Vid in- och utcheckning följs våra avsatta tider. Pensionatet kan komma att neka hund som kommer utanför våra in- och utlämningstider!
Stängt på Villtofta hundgård
Villtofta hundgård förbehåller sig rätten att hålla stängt för utbildning och semester under året.
Transport i bil
Kund ger Villtofta hundgård tillåtelse att transportera hunden i dennes bil om inget annat noterats i avtalet.

Avbokning av pensionatsplats

Avbokning skall ske senast 14 dagar innan bokad tid. Avbokningar som sker senare än 14 dagar men tidigare än 3 dagar, debiteras med halva beloppet. Vid utebliven eller sen avbokning, debiteras fullt pris.

Vid bokningar under storhelger och högsäsong skall avbokning ske senast 14 dagar innan ankomst. Vid utebliven eller sen avbokning, debiteras fullt pris och under dessa omständigheter gäller således inte villkoren ovan.

Vid allvarlig sjukdom/skada som gör att du måste ställa in din resa, så krävs läkar/veterinärintyg för att få hela beloppet återbetalt fram till 72 timmar innan lämning, därefter återbetalas ingenting.

Veterinärvård

Kunden överlämnar ansvaret till Villtofta hundgård att avgöra när veterinär behöver kontaktas, i händelse av sjukdom och/eller skada. I förekommande fall där Villtofta hundgård ej är vållande, eller har uppträtt försumligt, står kunden för hundens veterinärvård, resekostnad samt eventuella tillkommande personalkostnader.

Vid akut sjuk hund med livshotande tillstånd har Villtofta hundgård rätt att på veterinärens inrådan avliva hunden om ägaren eller kontaktpersonen ej är anträffbara. Se även bilaga 1, om skadeståndsskyldighet och försäkringsskydd.

Sekretess, säkerhet och personuppgifter

När du tecknar avtal hos Villtofta hundgård uppger du dina personuppgifter så som namn, adress, telefonnummer, personnummer och mejladress samt övriga personuppgifter som är relevanta för att fullfölja detta avtal.
I samband med teckning av avtalet godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter enligt regelverket i GDPR i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Villtofta Hundgård lagrar bokningsuppgifterna i bokningssystemet sirvoy.

Villtofta Hundgård gallrar registrerade uppgifter tidigast 1 år efter avslutad kundrelation och senast enligt bokföringslagen (7 år)

Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Du får även vårt nyhetsbrev skickat till din e-post adress för att du ska kunna ta del av information och produkterbjudanden. Detta kan enkelt avbokas via kontakt med oss på Villtofta hundgård.

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få den information som vi har registrerad om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss på Villtofta hundgård.

Villtofta använder uppgifter från kundregistret även för marknadsföringsändamål. Genom att acceptera dessa villkor ger kunden sitt samtycke till denna användning av sina personuppgifter. Kunden kan när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta Villtofta hundgård.

Villtofta hundgårds kundregister är konfidentiellt. Villtofta hundgård förbinder sig att inte vidarebefordra uppgifter i registret till annan än samarbetspartners inom bolagskoncernen eller för försäljning av fakturor eller i annan utsträckning än vad som anges i lag.